Vi forhandler deres internettavtaler
helt kostnadsfritt!
ISP
Vi sørger for de rimeligste og beste tilknytningene til internett for deres bedrift. Deretter holder vi i samtlige leverandører for dere slik at dere kun trenger å kontakte oss uansett hvilken leverandør dere benytter hvor. Med vår langvarige erfaring sørger vi for den beste avtalen til enhver tid. Vi tar også ansvaret for å dokumentere hva dere har hvor i vårt IT-dokumentasjonssystem der dere kan få tilgang.
Fiber

Internett levert med lysets hastighet, det raskeste internettet vi kjenner i dag. Dedikert båndbredde, kun til dere.

5G

Internett levert via mobilsignaler fra din nærmeste telemast. Delt båndbredde basert på en delt kapasitet.

Trådløst bredbånd

Også basert på 5G mottar dere internett levert trådløst fra leverandørs antenne til nærmeste telemast. Dedikert båndbredde basert på en delt kapasitet.

ISP Kunde: AF Gruppen

© Copyright 2020 – 2024 IT.no AS